VOL246长腿黑丝御姐苗条身材一百分42P余馨妍爱蜜社

VOL246长腿黑丝御姐苗条身材一百分42P余馨妍爱蜜社

 今趺阳胃脉浮而不大,无力而虚,则是胃虚与邪相搏,即不误下饮冷,亦令□也。病人有寒,谓胃中寒也。

言当荡其热以和其胃也,不尔,言未经极吐下也。少阳、阳明两急,心中热结成痞,故以大柴胡汤,外解少阳发热未尽之表,内攻阳明成实痞□之里也。

太阳病,烦热无汗而渴,小便利者,大青龙汤证也;小便不利者,小青龙汤去半夏加花粉、茯苓证也。方有执曰:此以风邪热甚,痰上壅而痹痛者言也。

少阳之邪,从胸而下□,因胸而病及于□,故曰:邪高痛下也。今则土见回生之色,四末得温,胃家之阳复,故为易愈也。

加之四逆,其阳绝矣,不死何待? 头痛发热无汗,伤寒之证也,又兼见口苦、咽干、目眩少阳之证,故曰属少阳也。

腹满,太阳阳明证也;□下及心痛,久按之气不通快,少阳证也;鼻干,阳明证也;不得汗,太阳证也;嗜卧,少阴证也;面目悉黄,太阴证也;小便难,太阳府证也;潮热,阳明里证也;哕逆,胃败证也;耳前后肿,少阳证也;短气,气衰证也,凡仲景立法无方之条,皆是此等阴阳错杂,表里混淆之证,但教人俟其病势所向,乘机而施治也。郑重光曰:脉细沉而数,里有伏阳矣,故曰病为在里。

Leave a Reply